ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ

Обща информация

Обучението е еднодневно и е насочено към хора, ангажирани в дейността на сдружения и фондации. Целта е да се представят основните правни изисквания за дейността на юридическите лица с нестопанска цел, както и практически решения на най-често срещаните проблеми. Обучението ще се състои от лекционна и практическа част. Участниците ще получат информация за принципите на добро управление, данъчно облагане и отчетност на организациите, както и ще се запознаят с основни регистрационни процедури. Практическата част ще се изразява в разрешаването на казуси по отделните теми, както и запознаване с примерни образци на често използвани в практиката документи.

 

За участници от Северна България, обучението ще се проведе на 14 април 2011 г. в гр. Велико Търново, х-л "Рачев Болярски".

 

За участници от Южна България, обучението ще се проведе на 18 май 2011 г. в гр. Хисаря, СПА хотел "Аугуста".

 

Допълнително обучение ще се проведе в София на 13 юни 2011 г. парк-хотел Витоша.

 

Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи.

 
Документи за участие
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
МАТЕРИАЛИ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic