СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Обща информация

Обучението е еднодневно и е насочено към нестопански организации, които развиват стопанска дейност, свързана с целите им или планират да стартират такава. Ще се състои от лекционна и практическа част, като целта е да се представят основните правни изисквания при извършване на стопанска дейност от неправителствени организации, както и да се дадат основни насоки за изграждане на успешни партньорства с бизнес организации. Участниците ще се запознаят с правилата за данъчно облагане и документиране на приходите от стопанска дейност, както и отговорността при незаконосъобразното й извършване. Практическата част на обучението ще се изразява в представяне на често срещани проблеми и обсъждане на идеи за тяхното разрешаване, както и организирането на ролеви игри за създаване на партньорства с бизнеса.

 

За участници от Северна България, обучението ще се проведе на 15 април 2011 г. в гр. Велико Търново, х-л "Рачев Болярски".

 

За участници от Южна България, обучението ще се проведе на 19 май 2011 г. в гр. Хисаря, СПА хотел "Аугуста".

 

Допълнително обучение ще се проведе в София на 14 юни 2011 г. парк-хотел Витоша.

 

Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи.

 
Документи за участие
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
МАТЕРИАЛИ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic