НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА. ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ДО ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ

НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА. ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ДО ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ

Обща информация

Двудневният интензивен обучителен курс цели да покрие широката тема за набиране на средства като направи преглед на най-важните теории стоящи зад успеха при набирането на средства, както и да помогне за изграждането на практически умения за набиране на средства от участниците.

 

Обучението ще се фокусира върху основните аспекти на набирането на средства от физически лица и бизнес сектора. Участниците не само ще бъдат запознати с най-добрите практики и начини за успешно набиране на средства, но също така ще се научат да синхронизират набирането на средства с другите си организационни приоритети. Представените методи и техники ще бъдат анализирани не само през призмата на чуждестранните добри практики, но и ще се обсъдят различните гледни точки за тяхната приложимост в България. Важна част от обучението ще е насочена към индивидуалното развитие с цел да се помогне на участниците да се развият като специалисти по набиране на средства, изследвайки най-важните характеристики на тази професия чрез практически упражнения и тестване на представените модели.

 

За участници от Източна България, обучението ще се проведе на 6 и 7 юни 2011 г. в гр. Варна, х-л "Бест Уестърн Парк".

 

За участници от Западна България, обучението ще се проведе на 9 и 10 юни 2011 г. в гр. София, Парк хотел Витоша.

 

Организаторите осигуряват по 2 нощувки на участник, обяд и кафе в дните на обучението и възстановяват пътните разходи.

 
Документи за участие
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
МАТЕРИАЛИ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic