ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2016 / 2017

ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2016 / 2017

Обща информация
ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2016 / 2017


Най-добрите бизнес планове ще получат 35 000 лева, за да развият идеите си


Български център за нестопанско право, с подкрепата на Фондация „Америка за България" и Фондация УниКредит , започва набиране на кандидатури за участие в програмата за социално предприемачество за 2016/2017 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добра идея за бизнес на неправителствена организация.

Неправителствените организации, участващи в програмата ще си разпределят награден фонд от 35 000 лева.

През 2015 г. в програмата се включиха 25 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителите Фондация „Заслушай се", гр. София и Сдружение „Алтруист", гр. Варна получиха награди в размер на 12 000 лева всяка. Журито даде допълнителна награда от 6 000 лв. на Фондация „Ръка за помощ" гр. Добрич.

Описание на програмата
Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:

Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. Информация за обучителите от предходната година може да намерите на уеб сайта trainings.bcnl.org.

Втори етап – развиване на идеята и представянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса. Бизнес идеите ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще получат финансиране.

Трети етап – подкрепа при стариране на стопанската дейност. Освен финансиране, най-добрите идеи ще имат възможността да се включат в акселератор и менторска програма, в която представители на бизнеса ще им оказват подкрепа.

За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:
 • съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2015 г.);
 • имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
 • имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2015 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2014 и 2015 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.


Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване (https://www.surveymonkey.com/r/SE_program2016) до 28 юни 2016.

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля, бъдете кратки, ясни и конкретни, когато отговаряте на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

График
 • Срок за кандидатстване – Удължен до 28 юни 2016 г.;
 • Обявяване на одобрените за участие кандидати – август 2016 г.;
 • Провеждане на първи обучителен семинар в София – 10 – 11 октомври 2016 г.;
 • Провеждане на втори обучителен семинар в София – 7 - 8 ноември 2016 г.;
 • Период за подготовка на концепции – декември 2016 / януари 2017 г.;
 • Представяне на концепциите пред жури – февруари 2017 г.;
 • Ежемесечни срещи с останалите наградени и с представители на бизнеса - март-май 2017 г.;
 • Менторска подкрепа – от юни 2017 г.

За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 150 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Инициативата се организира с подкрепата на Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България".
 
За Контакти
Лице за контакт: Бинка Илиева
email: info@bcnl.org
тел: 02/9816617
 
Документи за участие
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic