ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обща информация


Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право, обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена организация, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в конкурс за най-добър бизнес план. Медиен партньор на програмата е вестник Капитал.

Трите неправителствени организациите, наградени в конкурса ще си разпределят награден фонд от 25 000 лева, за да развият идеите си.

През 2011 г. в програмата се включиха 37 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителят, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) получи награда в размер на 10 000 лева, а журито реши да даде две втори награди (всяка по 6 500 лева) на Алтернатива 55, Стара Загора и Фондация „Бетел България".

Описание на програмата
Програмата за социално предприемачество включва следните три етапа:

Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и примери за успешни развити бизнес дейности със социален характер в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри. Програмата е публикувана на уеб сайта trainings.bcnl.org.

Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да ползват безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.

Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Кандидатите ще получат съвети как да подобрят своите идеи, а отличените проекти ще получат финансиране.


За кого е подходящо да кандидатства
Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели.
За участие могат да кандидатстват НПО, които:
•    съществуват повече от 2 години (т.е. регистрирани преди 30 юни 2010 г.);
•    имат най-малко три успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 3 години;
•    имат годишни приходи над 20 000 лева за последната година (2011 г.) или повече от 50 000 лева за последните две години (2010 и 2011 г.).

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. При избора на организациите ще се обърне внимание и на тяхното цялостно развитие и наличието на ресурси. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят
формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес info@bcnl.org или по поща на адрес: София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП.

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

График
•    Срок за кандидатстване – 16 юли 2012 г.;
•    Обявяване на одобрените за участие кандидати – 24 август 2012;
•    Провеждане на първи обучителен семинар в София – 24-25 септември 2012 г.;
•    Провеждане на втори обучителен семинар в София – края на октомври 2012 г.;
•    Период за подготовка на бизнес плановете – октомври, ноември и декември 2012 г.;
•    Представяне на най-добрите бизнес планове пред жури – януари 2013 г.

За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Краен срок за получаване на документите е 16 юли 2012 година.

Инициативата се организира в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България".


С медийното партньорство на вестник Капитал.

 
Документи за участие
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
МАТЕРИАЛИ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic