НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА (FUNDRAISING) ЗА НПО

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА (FUNDRAISING) ЗА НПО

Обща информация

Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право обявяват процедура за набиране на участници в двудневно обучение по набиране на средства за нестопански организации (fundraising). Обучението ще даде възможност на нестопанските организации да разберат основните въпроси, свързани с набирането на средства от индивидуални или корпоративни дарители. Обучението не включва писане на проекти или попълване на апликационни формуляри за кандидатстване по европейски или други програми.


Водещ на обучението ще бъде г-н Иржи Барта, изпълнителен директор на една от най-големите чешки фондации – фондация „Виа". Основните теми, които ще бъдат представени, са:

  • Фондация „Виа" – въведение и къде сате по отношение на набирането на средства;
  • Къде и кога процъфтява набирането на средства;
  • Какво освен пари може да получим;
  • Видове донори и тяхната еволюция;
  • Техники и методи за набиране на средства;
  • Какво ни трябва, за да започнем;
  • Етични въпроси в набирането на средства;
  • Планиране и оценка на набирането на средства;
  • Примери и дискусия (корпоративни и индивидуални дарители).


Ще бъде предоставена възможност за дискусия и за обсъждане на специфични въпроси, поставени от участниците преди обучението.


Ниво на обучението: начинаещи


Езикът на обучението е английски. Всички кандидат-участници трябва да разбират и да се изразяват свободно на английски.


График

Срок за кандидатстване - 9 март 2012г.;

Обявяване на одобрените за участие кандидати - 14 март 2012г.;

Провеждане на обучението - 27 и 28 март 2012г.

·

Условия за участие

Всички неправителствени организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес elina@bcnl.org


Крайният срок за кандидатстване за обучението е 16 часа на 9 март 2012 година.


Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на кандидатстващата организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни в отговорите на въпросите във формуляра –това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!


Обучението ще се проведе в София, Парк-хотел Витоша.


За участие в обучението одобрените кандидати трябва да заплатят такса в размер на 50 лв. Организаторите поемат разходите на участниците обяд и кафе-паузи през времетраенето на обучението. На участниците от страната ще бъдат покрити разходите за път, нощувки и вечеря.


ВАЖНО!


Всяка неправителствена организация може да излъчи само един свой представител, който да участва в обучението.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и имат желание да стартират кампании за набиране на средства.

Организаторите ще се свържат с всеки избран участник за уточняване на допълнителни организационни въпроси.


Повече информация за обученията може да намерите в раздел "Обучения".


Обученията се организират в рамките на проект „Стопанската дейност: скритият потенциал на нестопанския сектор в България", финансиран от Фондация „Америка за България".

 
Документи за участие
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
МАТЕРИАЛИ
Актуализация
Български център за нестопанско право © 2017 trainings.bcnl.org | изработка на уеб сайт MaxGraphic